Zastupování v soudním řízení
Korporátní právo
Občanské právo
Právo nemovitostí a stavební právo
Autorské právo a právo duševního vlastnictví
Rodinné a dědické právo
Veřejné zakázky
Zdravotnické právo
Cestovní právo a dopravní právo
Obhajoba a zastupování poškozeného v trestním řízení
Pracovní právo
Správní právo
Případy s mezinárodním prvkem
Daňové poradenství a účetní služby

Právní služby

JUDr. Ondřej Kochman, advokát
JUDr. Pavel Šutka, advokátní koncipient
Mgr. Michaela Kochmanová, advokát
Mgr. Blanka Stará, advokát
Mgr. Martin Kozel
Mgr. Jitka Havlénová, advokát
Nikola Pospíšilová, asistent
Anna Marhulová, asistent
Petr Pražák, student

Daňové poradenství
a účetnictví

Ing. Martin Durec
Ing. Roman Kovář
Ing. Milada Svobodová

Sídlo kanceláře

Belgická 276/20, 120 03 Praha 2
tel: 222 542 222
datová schránka: gpuee5m
e-mail: office@kochman.cz

Pobočka

Jaromírova 789/2, 120 00 Praha 2

 


Kochman
Advokátní
kancelář