Zastupování v soudním řízení
Korporátní právo
Občanské právo
Právo nemovitostí a stavební právo
Autorské právo a právo duševního vlastnictví
Rodinné a dědické právo
Veřejné zakázky
Zdravotnické právo
Cestovní právo a dopravní právo
Obhajoba a zastupování poškozeného v trestním řízení
Pracovní právo
Správní právo
Případy s mezinárodním prvkem
Daňové poradenství a účetní služby

Právní služby

JUDr. Ondřej Kochman, advokát
Mgr. Michaela Kochmanová, advokát
Mgr. Martin Kozel
Mgr. Petr Pražák, advokátní koncipient
Mariana Barčáková, student
Jitka Macková, asistentka

Daňové poradenství
a účetnictví

Ing. Martin Himl, daňový poradce

Sídlo kanceláře

Belgická 276/20, 120 03 Praha 2
tel: 222 542 222
datová schránka: gpuee5m
e-mail: office@kochman.cz

Pobočka

Jaromírova 789/2, 120 00 Praha 2

 


Kochman
Advokátní
kancelář